Chúc mừng năm mới 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Sơn La

Ngày 31/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Sơn La.

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Sơn La bao gồm các lĩnh vực:

Lĩnh vực nội vụ: Thủ tục Bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự; thủ tục Thẩm định cho ý kiến đối với công chức các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh chuyển công tác đến các cơ quan, đơn ngoài tỉnh; thủ tục Điều động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị khối nhà nước thuộc tỉnh đến các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị của Trung ương, khối Đảng, đoàn thể của tỉnh; thủ tục Bổ nhiệm công chức, viên chức; thủ tục Đề nghị tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; thủ tục thành lập tổ chức phối hợp liên ngành; thủ tục Cho ý kiến đối với Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã; thủ tục Thành lập tổ chức phối hợp liên ngành.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Công nhận xã nông thôn mới (NTM), xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh; công nhận, công bố “Thôn (bản) đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu”; công nhận Làng nghề truyền thống.

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Cấp mới hộp thư công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; cấp lại mật khẩu hộp thư điện tử công vụ; thu hồi/sửa đổi địa chỉ hộp thư điện tử công vụ.

Lĩnh vực tư pháp: Rà soát, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; tiếp nhận, cập nhật, giải tỏa thông tin ngăn chặn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về công chứng; giới thiệu trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi người nước ngoài.

Lĩnh vực giao thông vận tải: Phê duyệt Kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý.

Lĩnh vực tài chính: Thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công do UBND cấp xã quản lý.

Lĩnh vực ngoại vụ: Thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết văn bản xem tại đây:Tải về

Soi Keo Bong Da,
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây