Chúc mừng năm mới 2024

Giới thiệu về trung tâm

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Sơn La, được thành lập từ 20/12/2004, tại Quyết định số 189/2004/QĐ-UB, của UBND tỉnh Sơn La, tiền thân là Trung tâm tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Sơn La. Chính thức được đổi tên thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La từ ngày 16/8/2010, tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Sơn La.

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (được qui định tại Quyết định số 74/QĐ-STTTT, ngày 10/9/2010, của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La):

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm CNTT&TT tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo qui định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La.

Trung tâm CNTT&TT có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quản lí trực tiếp đối với các hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức Trung tâm. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để hướng dẫn về nghiệp vụ đối với cán bộ quản trị mạng hoặc cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị trong hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước.

- Quản lí  tài chính, tài sản trang thiết bị của Trung tâm theo qui định của pháp luật.

- Quản lý hệ thống mạng diện rộng của tỉnh; mạng diện rộng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Quản lý và xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác điều hành quản lý Nhà nước của UBND tỉnh; Các sở ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh và UBND các Huyện, Thành phố trên hệ thống máy tính.

- Duy trì kỹ thuật để Cổng giao tiếp điện tử vận hành 24h/ngày, 7 ngày/tuần. Thu thập, biên tập, tạo lập tin điện tử từ các đơn vị và các nguồn cung cấp thông tin khác trong tỉnh theo qui định và chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban biên tập Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh;

- Tích hợp các cơ sở dữ liệu lựa chọn từ cơ sở dữ liệu cho phép của Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh để triển khai việc ứng dụng trên Cổng giao tiếp điện tử. Nghiêu cứu bố trí sắp xếp khoa học các kênh tin, mục tin, tin, bài, bảo đảm thuận lợi cho việc khai thác, tìm hiểu, tra cứu;

- Thu thập, biên tập các tin, bài có tính thời sự (được phép công bố) diễn ra trên địa bàn tỉnh để đưa lên Cổng giao tiếp điện tử trong thời gian sớm nhất. Tham mưu, đề xuất với Ban biên tập và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng các mục tin, trang tin, chuyên đề phục vụ nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp;

- Lập kế hoạch kinh phí hoạt động thường xuyên và biên chế lao động hàng năm tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ được giao và kế hoạch phát triển đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ liên quan đến Cổng giao tiếp điện tử với Sở Thông tin và Truyền thông; UBND tỉnh; Ban biên tập Cổng giao tiếp điện tử;

 - Thực hiện tích hợp hệ thống mạng WAN, LAN; Cung cấp trang thiết bị máy tính, thiết bị mạng, thiết bị điện, điện tử, viễn thông, bảo an, chống sét... cho các tổ chức cá nhân; Cung cấp các giải pháp mạng, an ninh mạng; Tư vấn xây dựng dự án; xây lắp hệ thống mạng, cung cấp phần mềm ứng dụng.  

- Tổ chức triển khai đào tạo các ứng dụng CNTT (Quản trị hệ thống, tin học cơ bản, các phần mềm ứng dụng, phần mềm chuyên ngành...) trên phạm vi toàn tỉnh.

- Thiết kế các trang quảng cáo trên Cổng giao tiếp điện tử. Hỗ trợ các đơn vị thực hiện việc cung cấp thông tin lên cổng giao dịch điện tử.

- Dịch các tin, bài liên quan đến tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội (được phép công bố) như: lịch sử, văn hoá, thu hút đầu tư,... của tỉnh sang tiếng Anh, tiếng Trung để đưa lên Cổng giao tiếp điện tử và Sàn giao dịch điện tử.

- Thực hiện các nghĩa vụ thu chi về tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phân công.

3. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số biên chế (tính đến 1/12/2011) là 12 người  (không tính lao động hợp đồng dịch vụ)

- Ban giám đốc: 02 người, Giám đốc và 01 phó giám đốc

- 03 bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

          + Phòng Kĩ thuật và Công nghệ

          + Phòng Đào tạo và Phần mềm

          + Phòng Hành chính

"Mang đến sự hài lòng” chính là phương châm hoạt động của Trung tâm!

Soi Keo Bong Da,
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây