Chúc mừng năm mới 2024

Công nghệ và học tập

Thứ ba - 01/09/2020 09:34
Công nghệ và học tập
Trở lại
 
       Ngày nay trên khắp thế giới. Đầu tư vào Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Information and Communication Technology :ICT) được sử dụng như một công cụ cho sự phát triển của đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và giáo dục nhằm tạo ra một bức tranh về sự khác biệt giữa các quốc gia sẵn sàng cho CNTT-TT và các quốc gia Khan hiếm gọi là Phân chia kỹ thuật số 

      Đồng thời, các quốc gia trên thế giới hướng tới mục tiêu tạo ra một xã hội mới là Xã hội dựa trên tri thức, tạo ra sự phân biệt giữa xã hội dựa trên tri thức và xã hội dựa trên tri thức gọi là Phân chia tri thức. Thời kỳ cải cách giáo dục Chúng tôi đẩy nhanh sự phát triển của giáo dục, giáo dục để nâng cao chất lượng của con người. Để mọi người góp phần phát triển đất nước Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT & TT) là một công cụ mạnh mẽ giúp tăng hiệu quả quản lý giáo dục, chẳng hạn như giúp đưa giáo dục đến với công chúng (Access), thúc đẩy học tập liên tục ngoài hệ thống nhà trường và học tập. Biết theo tốc độ của riêng bạn Giúp chuẩn bị thông tin cho điều hành và quản lý. Nó cải thiện tốc độ và độ chính xác của việc chuẩn bị và phân tích dữ liệu, bảo quản và truy xuất các hoạt động trong nghiên cứu quản lý. Xu hướng công nghệ tương lai có thể xem tại đây: Xu hướng công nghệ thông tin tương lai.

       Đặc biệt là việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ giảng dạy và học tập, nhưng sự chú ý của học sinh đối với việc sử dụng công nghệ giúp cho việc học có thể bị mai một. Nếu ban giám hiệu nhà trường coi công nghệ là điểm đến học tập Thay vì lấy kết quả học tập của học sinh làm đích đến Hiện tượng lạc lõng sẽ thấy ở việc công khai sự sẵn sàng của hệ thống máy tính, có mạng kết nối Internet thuận tiện, người học sử dụng công nghệ. Và có cơ hội sử dụng nó đầy đủ Nhưng ở một số trường, học sinh có thể không sử dụng công nghệ một cách xứng đáng. Thiếu mục tiêu tìm hiểu bản chất của các khóa học khác nhau và thiếu cơ hội sử dụng công nghệ để phát triển các quá trình nhận thức thực tế. 


Công nghệ liên quan đến dạy và học có 3   đặc điểm:

      1. Tìm hiểu về công nghệ.(Học ​​về Công nghệ), bao gồm cả việc học về hệ thống máy tính. Học cho đến khi có thể sử dụng hệ thống máy tính Tạo hệ thống thông tin Có thể liên lạc thông tin đường dài qua Email và Internet, v.v.

      2. Học bằng Công nghệ: học kiến ​​thức mới và thực hành các kỹ năng nhất định bằng cách sử dụng phương tiện công nghệ, chẳng hạn như sử dụng hướng dẫn có sự hỗ trợ của máy tính (CAI), học các kỹ năng mới qua truyền hình vệ tinh. Nghiên cứu các chủ đề thú vị qua Internet, v.v.

      3. Học với công nghệ (Learning with Technology), bao gồm học với hệ thống giao tiếp hai chiều (tương tác) với công nghệ, chẳng hạn như đào tạo kỹ năng ngôn ngữ với các chương trình đưa ra phản hồi về độ chính xác (Feedback), đào tạo để giải quyết Sự cố với mô phỏng, v.v.

      Học tập ở đặc điểm 2 và 3 là điều cần thiết trong việc phát triển các phẩm chất con người có giá trị lớn , khái niệm bổ sung giá trị cho công nghệ giúp ích cho việc học.  Như sau

       Sử dụng công nghệ để phát triển các quá trình nhận thức  Quá trình nhận thức (Kỹ năng trí tuệ) là một quá trình có thành phần chủ yếu là nhận thức về tác nhân kích thích (Stimulus), phân loại tác nhân kích thích. Được phân loại như một khái niệm (Concept), một liên kết khái niệm như một quy luật, nguyên tắc (Quy nạp), ứng dụng các quy tắc và nguyên tắc vào ứng dụng của suy diễn (Deductive) và tóm tắt như một khối kiến ​​thức. Mới (Tổng quát hóa)

      Hệ thống máy tính có khả năng cao giúp phát triển người học trở nên thông minh trong quá trình nhận thức này. Giáo viên có thể tổ chức thông tin về các chủ đề trong các môn học được dạy để người học tìm hiểu, tìm kiếm thông tin, phân tích, xác định khái niệm. Và sử dụng máy tính giúp thể hiện bản đồ khái niệm (Concept Map) liên kết với các quy tắc, nguyên tắc mà giáo viên có thể sắp xếp các tình huống để học sinh thực hành áp dụng các quy tắc. Nguyên tắc áp dụng Cho đến khi kết luận là một khối kiến ​​thức một cách logic Ghi tích lũy làm thư viện kiến ​​thức của các em học sinh sau này.
 

       Sử dụng công nghệ để phát triển khả năng giải quyết vấn đề  Việc học tập lấy học sinh làm trung tâm hoặc coi người học là quan trọng nhất là Chúng tôi có thể thiết kế kế hoạch giảng dạy để tạo cơ hội cho học sinh thực hiện một dự án tìm kiếm kiến ​​thức theo chương trình học nhằm tìm kiếm kiến ​​thức về chủ đề mà học sinh yêu thích. Hoặc để giải quyết vấn đề (Học ​​tập dựa trên vấn đề) Loại hình học tập này sẽ bắt đầu với việc thiết lập chủ đề.

      Tiếp theo là lập kế hoạch thông tin hoặc nội dung cần thiết Giáo viên có thể sắp xếp danh sách các Nguồn cả từ tài liệu in và từ Nguồn điện tử, chẳng hạn như tên của Trang web, nơi học sinh tìm kiếm các phân tích tổng hợp làm câu trả lời, tạo cơ sở kiến ​​thức bằng cách sử dụng công nghệ làm công cụ. Và giáo viên giúp giám sát kết quả học tập để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu Giáo viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp định hướng tìm kiếm kiến ​​thức hoặc tư vấn. Hướng dẫn người học phát triển kiến ​​thức và năng lực phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng. Kết quả học tập nên là một yếu tố hỗ trợ việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ học tập.


      Yếu tố cơ bản Là tạo ra sự sẵn có của các công cụ và thiết bị để có hiệu suất và số lượng vừa đủ cho học sinh sử dụng.Bao gồm cả việc tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng công nghệ mọi lúc. Các yếu tố sơ bộ để thúc đẩy việc sử dụng công nghệ cho học tập Yếu tố bổ sung nên là gì:

      Giáo viên tạo cơ hội sử dụng công nghệ để học tập. Các yếu tố thúc đẩy việc sử dụng công nghệ hiệu quả về chi phí Đó là giáo viên thiết kế quá trình học tập để tạo điều kiện cho hoạt động lắp ráp.  

      Học tập là một hoạt động đòi hỏi một quá trình thu nhận kiến ​​thức từ nhiều nguồn khác nhau, cả từ quan sát thực tế, thí nghiệm, nghiên cứu từ phương tiện in ấn và phương tiện điện tử như Trang web, đòi hỏi phải làm việc theo dự án độc lập. Chú ýĐây là một hoạt động phải được thực hành từ một phần mềm làm sẵn, là một hoạt động phải được ghi lại. Phân tích dữ liệu Và trình bày báo cáo bằng máy tính, v.v.
      Người dạy và người học tạo ra một hệ thống tài nguyên thông tin phục vụ cho việc học.   Yếu tố Nguồn thông tin là một bổ sung quan trọng giúp nâng cao giá trị của hệ thống công nghệ cho việc dạy và học. Người dạy và người học nên làm việc cùng nhau để tìm các nguồn liên quan đến Giáo trình hay đáp ứng sự quan tâm của người học Trong đó, việc thu thập tài nguyên phần mềm, tên các Trang Web, bao gồm cả việc đầu tư mua phần mềm từ nguồn phân phối. Thuê một chuyên gia để chuẩn bịHay do giáo viên và học sinh phát triển       Trường tổ chức trung tâm thông tin phục vụ học tập.  Trung tâm Tài nguyên Học liệu là một trong những chỉ số chính đánh giá tiềm năng của cơ sở giáo dục. Sẽ thúc đẩy việc sử dụng công nghệ cho việc học của người dạy và người học Nó thường được phân loại là một phần của thư viện. Cho đến khi từ vựng mà thư viện ảo (Thư viện điện tử) hoặc Thư viện điện tử sẽ hữu ích trong việc có nguồn thông tin để nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học khác nhau, cả dưới dạng phương tiện truyền thông thành công như phần mềm, băng đĩa, video và CD - Rom và CAI hoặc tên các Trang Web khác, sẽ tạo ra một danh mục và hệ thống chỉ mục để dễ dàng điều hướng.       Dịch vụ của Sở hoặc Trung tâm Công nghệ Học tập   Bộ phận liên kết hoặc cơ quan công nghệ trung ương nên thúc đẩy việc sử dụng công nghệ của cơ sở. Học với các dịch vụ thông tin như soạn thảo tài liệu hàng tháng, báo cáo phần mềm thị trường, đặt tên cho các Trang Web mới với nội dung ngắn gọn. Chuẩn bị kho tri thức Ngân hàng tri thức phục vụ học tập các lĩnh vực thông qua các phương tiện điện tử hoặc viễn thông qua vệ tinh để phổ biến nhu cầu và hứng thú của người học một cách thường xuyên. Quá trình giảng dạy dựa trên công nghệ, được gọi là Phương pháp Tốt nhất, là một ví dụ điển hình cho các giáo viên và sinh viên bình thường sử dụng công nghệ để giúp họ giảng dạy.

      Trong công tác quản lý dạy và học liên quan đến công nghệ thông tin hoặc  CNTT, việc bố trí T: Technology không phải là vấn đề cần quan tâm. Vì nếu có kinh phí, có thể mua sắm và dạy học sinh sử dụng công nghệ mà không gặp khó khăn gì. Nhưng cái tôi còn thiếu là : Thông tin hay thông tin sẽ là nội dung của công nghệ. Vì nếu thiếu thông tin và thông tin để sử dụng trong học tập Và thiếu kết nối quá trình học tập với công nghệ thông tin   Hệ thống công nghệ là vô nghĩa. Và mất giá trị   

      Vì vậy, có một kỳ vọng rằng Trong tương lai Nên tìm đầy đủ Của các hệ thống thông tin khác nhau được tích hợp như một phần của hệ thống công nghệ Và tôi nhận thấy đóng góp của giáo viên và kết quả học tập của học sinh cho thấy việc sử dụng công nghệ. Để tận dụng tối đa việc giảng dạy


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới Thiệu

Giới thiệu về trung tâm

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Sơn La, được thành lập từ 20/12/2004, tại Quyết định số 189/2004/QĐ-UB, của UBND tỉnh Sơn La, tiền thân là Trung tâm tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Sơn La. Chính thức được đổi tên thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La từ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website trung tâm CNTT & Truyền thông qua kênh thông tin nào

Ảnh hoạt động
IMG-7721.jpg IMG-7736.jpg IMG-4292.jpg IMG-7795.jpg IMG-7754.jpg 20170719-092244.jpg
Liên kết nhanh
Thống kê
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay1,081
  • Tháng hiện tại268,187
  • Tổng lượt truy cập6,482,767
Hỗ Trợ Online
Soi Keo Bong Da,
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây