Chúc mừng năm mới 2024

Ý nghĩa của chương trình tiện ích

Thứ tư - 29/07/2020 10:42

Tiện ích

      Ý nghĩa của chương trình tiện ích
Chương trình có nghĩa là một chương trình giúp quản lý các hệ thống khác nhau bao gồm bảo trì và bảo trì máy tính Và giúp tăng hiệu suất của máy tính Trong hệ điều hành Windows 98, nhiều công cụ đã được phát triển để bảo trì hệ thống và tăng hiệu suất máy tính. Bao gồm sửa chữa và bảo trì máy tính Cũng như các đề xuất và giải pháp cho các vấn đề có thể xảy ra với hệ điều hành Windows. Các công cụ này nằm trong nhóm các Hướng dẫn về Công cụ Hệ thống trong Phụ kiện.
Đơn vị này sẽ thảo luận về cách sử dụng các chương trình này. Và những lợi ích sẽ nhận được khi chạy các chương trình theo lệnh Công cụ hệ thống
Chương trình scandal
Chương trình Scandisk là chương trình theo dõi hoạt động của các đơn vị sao lưu đĩa cứng. Và đĩa mềm Có những phần không thể lưu Và kiểm tra cấu trúc của các tệp dữ liệu để xem chúng có đúng không. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, chương trình Scandisk sẽ tự động sửa chúng. Và báo cáo kết quả của những thay đổi cho người dùng
 
                Chức năng chương trình tiện ích
                Ví dụ chương trình tiện ích                                                                                                      Các loại chương trình tiện ích có chức năng khác nhau và có nhiều thương hiệu sản phẩm khác nhau. Trong phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến các ví dụ về chức năng và ví dụ về nhiều chương trình tiện ích hữu ích và hữu ích.
Formatter -                                                                                                                               Chương trình Formatter là một chương trình để chuẩn bị các định dạng ghi đĩa. Bởi vì đĩa là thiết bị lưu trữ có thể được sử dụng với nhiều loại máy tính và hệ điều hành, không cụ thể Trước khi sử dụng đĩa làm dữ liệu cho bất kỳ hệ điều hành nào, cần định dạng lưu trữ tệp và cấu trúc liên quan đến việc lưu trữ tệp và phân chia thư mục hoặc thư mục theo định dạng được chỉ định bởi hệ điều hành đó. Định dạng được gọi là định dạng đĩa. Phải làm với cả đĩa hồ quang và đĩa mềm trước khi sử dụng đĩa lần đầu tiên. Tất cả các hệ điều hành cung cấp các chương trình tiện ích để người dùng có thể định dạng lại đĩa, chẳng hạn như trong MS DOS, sử dụng lệnh FORMAT.COM .Trong cửa sổ, có lệnh Format ... trong nhóm menu Tệp. Khi chúng ta chọn biểu tượng hiển thị đĩa trong một hệ thống máy tính lớn, lệnh định dạng sẽ không cho phép người dùng sử dụng lệnh này với đĩa cứng hệ thống. Chỉ những người có thể sử dụng lệnh này là quản trị viên hệ thống và có thể phải chuyển sang chế độ quản lý hệ thống trước khi định dạng. Bởi vì định dạng lại đĩa sẽ gây ra chương trình Và tất cả dữ liệu đã được cài đặt và lưu đã bị xóa. Do đó, nó là một lệnh phải được sử dụng một cách thận trọng. Ngay cả trên PC cá nhân, hãy cẩn thận không sử dụng lệnh này không chính xác. Ví dụ, chọn định dạng đĩa sai, vv
Tìm chương trình tập tin - Tìm tập tin                                                                                                 Lưu trữ tệp trong các hệ thống có đơn vị lưu trữ dung lượng cao được sử dụng ngày nay, có khả năng lưu trữ hàng chục nghìn tệp. Lưu trữ dữ liệu được chia thành các thư mục có thể được chia thành nhiều lớp. Với số lượng lớn các tập tin Và có thể tổ chức các thư mục để lưu trữ dữ liệu nhỏ Đôi khi chúng ta khó tìm thấy các tệp dữ liệu mà chúng ta muốn sử dụng và liệu chúng có tồn tại và nơi chúng được lưu trữ hay không. Công cụ tìm tệp dữ liệu là một tiện ích giúp người dùng tìm hiểu xem có các tệp nào không Muốn giữ nó hay không và nếu tập tin đó tồn tại ở bất kỳ vị trí nào Bằng cách chỉ định nhiều điều kiện của tệp mong muốn Ví dụ: chỉ định tên tệp hoặc chỉ chỉ định một phần tên tệp. Loại thông tin có trong tập tin. Phạm vi ngày thay đổi thông tin mới nhất Hoặc chỉ định thông tin hoặc văn bản có trong tệp đó
Ví dụ: lệnh FINDFILE trong Novellware, lệnh Windows 98 Find Files hoặc Folders ....
Chương trình giúp giảm kích thước tệp trong nhật ký để lưu nhỏ hơn - Nén tệp.
Lưu trữ các tệp dữ liệu không sử dụng có thể được nén thành các tệp nhỏ hơn bằng cách sử dụng quy trình nén dữ liệu được gọi là nén dữ liệu, có thể giảm kích thước tối đa 90% có nghĩa là chỉ 10% không gian lưu trữ được sử dụng Tùy thuộc vào mức độ trùng lặp của thông tin, nếu nó rất trùng lặp, nó có thể được giảm đi rất nhiều. Dữ liệu đã được giảm kích thước không thể được sử dụng ngay lập tức. Nếu muốn sử dụng lại, dữ liệu phải được mở rộng đến cùng kích thước bằng cách sử dụng chương trình để mở rộng trở lại, được gọi là nén D. (Giải nén), một chương trình tiện ích giúp giảm kích thước dữ liệu Sẽ có một lệnh để mở rộng kích thước dữ liệu trở lại dữ liệu gốc. Cũng có thể nén và kết hợp dữ liệu hoặc chương trình từ nhiều Kết hợp các tệp thành một tệp để sao chép hoặc truyền dữ liệu và chương trình giữa các máy tính dễ dàng hơn. Ví dụ về các chương trình tiện ích để nén và giải nén dữ liệu thường được sử dụng là PKZIP. ExeVà PKUNZIP.EXE là chương trình nén và giải nén MSDOS . WinZip chạy trên các chương trình Windows, WinRAR, v.v.

Chương trình giúp khôi phục các tệp đã bị xóa - Hoàn tác tệp
Các tệp dữ liệu đã bị xóa, nếu không có dữ liệu mới nào được ghi vào nó vẫn có thể được khôi phục. Hệ điều hành hiện đại không lưu dữ liệu mới qua vị trí dữ liệu đã xóa, trừ khi không có không gian trống để lưu dữ liệu. Hoặc trong hệ điều hành, có thể có cách đặt dữ liệu đã xóa được lưu trữ ở vị trí đã chuẩn bị trước Trong đó việc truy xuất dữ liệu đã xóa sẽ chứa các lệnh hoặc chương trình tiện ích để giúp thực thi Nhưng trong các hệ điều hành như Windows 95/98, lệnh này được bao gồm trong phần trả về của hệ điều hành. Ví dụ: các chương trình trả về các tệp đã bị xóa, chẳng hạn như MSDOS UNDELETE.COM , SALVAGE trong Tiểu thuyết. Đi đường Hoặc sử dụng lệnh Khôi phục trong Thùng rác.
Trợ lý dự phòng Và sao lưu dữ liệu - Sao lưu và khôi phục
Loại chương trình tiện ích này sẽ sao chép các tệp dữ liệu vào phương tiện truyền thông. Chẳng hạn như đĩa mềm hoặc băng Được sử dụng làm phương tiện sao lưu có thể được khôi phục và cài đặt lại nếu dữ liệu trong đơn vị lưu trữ bị hỏng hoặc mất. Một số chương trình sao lưu lưu dữ liệu sao lưu trong các tệp riêng biệt. Nhưng một số chương trình sẽ kết hợp dữ liệu quan trọng của đĩa và hệ điều hành lại với nhau, bất kể tệp nào và giữ cùng một tệp. Đây được gọi là hình ảnh đĩa. Nếu đơn vị lưu trữ bị hỏng, dữ liệu hình ảnh đĩa sao lưu có thể được chuyển trở lại trạng thái ban đầu ngay lập tức.
Ví dụ: chương trình MSDOS và Windows 95 hoặc 98 Backup, chương trình sao lưu Norton và Colorado Backup, v.v.
Chương trình sửa chữa tệp dữ liệu hoặc dung lượng lưu trữ trên đĩa - Sửa chữa tệp và đĩa
Khi xảy ra sự cố, dữ liệu được ghi trên đĩa bị hỏng. Hoặc hệ thống lưu trữ tệp bị hỏng một phần, không hoạt động bình thường, chương trình tiện ích chỉnh sửa hệ thống tệp có thể được sử dụng để phát hiện và khắc phục sự cố này. Chức năng của loại chương trình này là đọc từng phần của hệ thống lưu trữ tệp có tên là Hệ thống tệp, chẳng hạn như lưu trữ tên tệp. Các liên kết đến nội dung tập tin. Cấu trúc phân vùng thư mục Và lưu trữ không gian đĩa trống Nếu bất kỳ phần bất thường được tìm thấy là không chính xác Sẽ hiển thị danh sách các lỗi và yêu cầu người dùng chọn có sửa hay không.
Ví dụ: Scandisk hoạt động trên MSDOS, bác sĩ đĩa Norton trong Windows 95/98, v.v.
Chương trình phát hiện và loại bỏ vi rút - Chống vi-rút
Virus là một loại lệnh chương trình được nhúng trong một ứng dụng hoặc chương trình hệ thống và sẽ tự truyền sang các chương trình khác. Và tự lan truyền trên các hệ thống máy tính và mạng Sau đó gây ra thiệt hại cho tập tin hoặc đĩa của hệ thống đó Bằng cách phá hủy các chương trình và dữ liệu Hoặc một số virus có thể phá hủy toàn bộ đĩa Virus phổ biến bằng cách chia sẻ các chương trình trên đĩa hoặc sử dụng các chương trình được tải xuống từ mạng máy tính hoặc từ internet.
Phần mềm chống vi-rút là một chương trình được sử dụng để kiểm tra phương tiện lưu trữ, cả đĩa cứng, đĩa mềm và bộ nhớ để phát hiện các chương trình vi-rút. Chương trình sẽ thông báo cho người dùng nếu phát hiện hành vi vi-rút và một số chương trình sẽ tiêu diệt vi-rút ngay lập tức.
Ví dụ về các chương trình kiểm tra và loại bỏ vi-rút bao gồm McAfee Virus Scan, Norton Antivirus, Virus Scan cho Windows95, v.v.
Chương trình kiểm tra tình trạng của cả phần cứng và hệ điều hành - Chẩn đoán hệ thống
Một chương trình tiện ích theo dõi hoạt động của phần cứng, bao gồm CPU, bộ nhớ, hệ thống hiển thị, thiết bị đa phương tiện. Điều đó có hoạt động bình thường hay không Kiểm tra tính toàn vẹn của hệ điều hành để đảm bảo rằng nó có tất cả các thành phần và bản thân hệ điều hành không bị hỏng do hệ điều hành phức tạp. Có một số lượng lớn các tệp chương trình và tệp dữ liệu được sử dụng cùng nhau. Đôi khi, nó có thể bị hỏng do xóa tệp không chính xác. Việc cài đặt chương trình không đầy đủ hoặc không chính xác. Nó có thể dẫn đến hệ điều hành không hoạt động đúng.
Chương trình kiểm tra thiết bị có hữu ích không. Có thể được sử dụng trong cả hai điều kiện bình thường mà chúng tôi sẽ kiểm tra trước khi sự cố xảy ra và khi sự cố xảy ra, chẳng hạn như khi chương trình không hoạt động bình thường mà không biết nguyên nhân Có thể có các phần của chương trình trợ giúp với các chương trình khác nhau. Đừng để chương trình ngừng hoạt động do bị gián đoạn vì một số lý do
Ví dụ về các chương trình giám sát hệ thống là WinCheckIT và các chương trình trong bộ Norton Utility, như Crash Guard 2.0, Win Doctor, System Doctor, v.v.
Chương trình giám sát hiệu quả sử dụng tài nguyên - Máy đo hiệu suất sử dụng tài nguyên.

Tiện ích này kiểm tra lượng tài nguyên hệ thống đang được sử dụng. Nó được hiển thị dưới dạng số dưới dạng phần trăm. Ví dụ: 75% sử dụng CPU có nghĩa là CPU được tiêu thụ khoảng 75% và giảm 25% mà không phải chờ đợi hoặc sử dụng 30% bộ nhớ có nghĩa là vẫn còn dung lượng trống trong bộ nhớ. Còn lại 70%, v.v., hoặc được hiển thị trong biểu đồ cho phép chúng tôi thấy lượng sử dụng đã qua trong các giai đoạn khác nhau Và cũng có thể lưu trữ những con số này trong một tệp gọi là tệp nhật ký để phân tích sau
Kiểm tra hiệu năng có thể rất hữu ích cho các máy tính được sử dụng làm máy chủ cho các máy tính khác. Để xem mức độ khả năng của máy chủ lưu trữ nếu sử dụng nhiều hơn mức phù hợp Có thể phải đổi sang một thiết bị mới để hiệu quả hơn Ví dụ: nếu sử dụng bộ nhớ rất cao, nó có thể tăng bộ nhớ hoặc nếu sử dụng CPU cao mọi lúc, có thể chuyển sang CPU nhanh hơn hoặc sử dụng hệ thống máy tính có nhiều CPU. Và có thể có một phần để đo lường và hiển thị lượng sử dụng tài nguyên hệ thống, bao gồm hiển thị các tài nguyên còn lại
Ví dụ: Bộ đếm tài nguyên, Trình giám sát hệ thống trong nhóm phụ kiện của Windows Norton System Doctor, v.v.
Chống phân mảnh đĩa Chương trình chống phân mảnh đĩa
Nếu đó là ổ đĩa cứng mới sau khi được định dạng. Hệ điều hành liên tục lưu trữ thông tin tệp trên đĩa. Nhưng sau khi thay đổi thông tin trong tập tin Chẳng hạn như xóa tệp, thêm thông tin, v.v., dữ liệu mới của tệp sẽ được phân phối vào không gian trống chưa được sử dụng. Làm cho dữ liệu trong tệp không được liên tục Thực tế là nội dung của cùng một tệp được lưu trữ liên tục và liên tục, dẫn đến giảm hiệu suất khi đọc tệp vì phải mất thời gian để di chuyển đĩa nhiều lần trong khi đọc bộ dữ liệu.
Lưu trữ các tập tin bị bỏ qua là kết quả của các hoạt động bình thường, được gọi là Tệp bị phân mảnh là một tệp ở các phần khác nhau Các tệp không liên tục nằm rải rác trên đĩa Điều này làm cho việc truy cập dữ liệu trong tệp có nhiều thời gian hơn
Tiện ích chống phân mảnh tệp là một chương trình tiện ích định vị không gian trong mỗi tệp liên tiếp. Để tăng tốc độ truy cập dữ liệu trên đĩa Và một số chương trình cũng định vị các tệp trong vị trí đĩa phù hợp để sử dụng. Bằng cách nhìn vào cơ hội được sử dụng nhiều Nếu đó là một nhóm các tệp sẽ được sử dụng thường xuyên, chúng có thể được đặt ở vị trí gần nhau. Vì vậy, đầu ổ đĩa không được di chuyển rất xa.
Ví dụ: các chương trình trong gói Norton Utility bao gồm các đĩa Tốc độ, Trình hướng dẫn tối ưu hóa, các lệnh Chống phân mảnh đĩa trong nhóm Phụ kiện Windows, v.v.
Dọn dẹp đĩa hoặc chương trình loại bỏ dữ liệu dư thừa
Một trong những hiệu quả của việc sử dụng hệ thống là loại bỏ dữ liệu không sử dụng. Đây có thể là thông tin được tạo tạm thời trong quá trình sử dụng chương trình và không bị xóa khi sử dụng. Hoặc sao chép dữ liệu hiện có nhưng được thu thập ở các vị trí khác nhau Tệp dữ liệu hệ điều hành có thể không được sử dụng nữa. Khi thông tin vô dụng được lưu trữ, ngoài việc lãng phí dung lượng trống trên đĩa, nó cũng có thể ảnh hưởng đến các bản dựng hiệu suất khác, chẳng hạn như cuộn tệp bị phân mảnh. Phải được chuyển sang các phần chèn khác nhau Nếu một lượng lớn dữ liệu được thu thập, lượng dữ liệu được chèn sẽ khiến người đọc có nhiều khả năng di chuyển xa hơn.
Tiện ích dọn dẹp đĩa kiểm tra các loại tệp và cho phép người dùng chọn nhóm dữ liệu cần xóa khỏi hệ thống. Hoặc chọn tách thành một tệp mà bạn muốn xóa Cái nào sẽ hiển thị tên tệp có thể không được sử dụng để chọn
Ví dụ về loại chương trình này, chẳng hạn như Dọn đĩa trong nhóm Phụ kiện của chương trình Quét sạch Windows.
Chương trình được lên lịch để chạy tự động vào máy tính - Tác vụ lên lịch.
Trong một số thao tác trên máy tính, chúng ta có thể đặt thời gian bắt đầu để chương trình chạy bằng chương trình lập lịch, thường có nhiều cách khác nhau. Ví dụ, sẽ làm việc hàng ngày một cách thường xuyên Hoặc mỗi tuần, mỗi tháng Đến ngày được chỉ định (ví dụ: thứ Sáu hàng tuần Hoặc cứ sau 15 tháng, v.v.) và có thể được lên lịch cho thời gian chết Ví dụ về việc sử dụng như chạy chương trình kiểm tra hệ thống Hoặc sao lưu dữ liệu tự động, v.v.
Ví dụ: bộ lập lịch tác vụ trong nhóm Phụ kiện của Windows 95/98.
Chương trình tạo các bước tự động ( Tệp script)
Để làm cho chương trình hoặc lệnh chạy theo thứ tự, chúng tôi đặt các bước để chạy các chương trình khác nhau. Trước đây, khi muốn làm việc theo trình tự, quy trình sẽ chỉ gọi một lệnh Các bước thiết lập sẽ bắt đầu làm việc tuần tự tự động.

Ví dụ: sử dụng tệp bó trong MSDOS, bạn có thể chỉ định chuỗi lệnh hoặc chương trình sẽ chạy theo trình tự. Trong Windows, có một chương trình Win Batch hoặc trên các hệ thống Unix, bạn có thể xác định các tệp tập lệnh cũng như các tệp bó MSDOS.
Trình giả lập thiết bị đầu cuối methanol ( một trình giả lập Terminal,).
PC là một máy tính hiệu năng cao, chi phí thấp, được sử dụng làm thiết bị đầu cuối cho một máy tính lớn thay vì thiết bị đầu cuối chuyên dụng. Bằng cách sử dụng chương trình để bắt chước thiết bị đầu cuối Để cho phép PC và các hệ thống máy tính dựa trên UNIX kết nối với máy tính chủ thông qua cổng nối tiếp tiêu chuẩn RS 232 hoặc từ xa thông qua modem và đường dây điện thoại hoặc qua mạng. Việc sử dụng PC làm thiết bị đầu cuối sẽ có khả năng hoạt động như một thiết bị đầu cuối cao hơn thiết bị đầu cuối được sử dụng cụ thể Và cũng rẻ hơn so với thiết bị đầu cuối thực, chẳng hạn như thiết bị đầu cuối đồ họa Do có khối lượng sản xuất nhiều hơn
Ví dụ về các chương trình thiết bị đầu cuối như Smart Terminal trong cửa sổ. Các chương trình Telnet được sử dụng trong cả hệ thống PC và UNIX.
Ứng dụng kết nối với máy tính ( Máy tính và Kết nối máy tính).
Một chương trình giúp thiết lập kết nối giữa máy tính và máy tính khác được kết nối với nhau giữa các thiết bị. Có thể kết nối qua các thiết bị modem và đường dây điện thoại Hoặc kết nối bằng cổng và cáp Đây có thể là cổng nối tiếp RS 232 hoặc cổng song song thường được sử dụng với máy in. Vì mục đích truyền đạt thông tin Giữa hai máy tính Hoặc có thể sử dụng một máy tính để điều khiển máy tính khác Trong làm việc từ xa, vv
Ví dụ: Kết nối cáp trực tiếp trong Windows, chương trình PCAnyWhere hoặc chương trình Kermit trong hệ thống Unix, v.v.
Chương trình bảo vệ màn hình (Trình bảo vệ màn hình).
Trình bảo vệ màn hình là một tiện ích giúp ngăn ngừa thiệt hại cho màn hình hiển thị hình ảnh không thay đổi trong một thời gian dài. Khi người dùng không sử dụng máy tính nhưng đã bật máy tính, màn hình sẽ hiển thị hình ảnh tĩnh. Hiển thị một hình ảnh trong một thời gian dài Sẽ làm suy giảm lớp phủ phốt pho Chương trình bảo vệ màn hình sẽ tự động bắt đầu nếu hình ảnh trên màn hình không thay đổi trong một khoảng thời gian. Người dùng có thể chỉ định Mà sẽ hiển thị hình ảnh khác nhau Trên màn hình đã thay đổi hình ảnh thay vì màn hình gốc Vì vậy, chùm tia sẽ được bắn ở mọi điểm trên màn hình một cách triệt để Giúp giảm mờ màn hình bằng cách giảm độ sáng màn hình hoặc hiển thị hình ảnh động trên màn hình.
Ví dụ về trình bảo vệ màn hình được quan tâm bao gồm After Dark, Corel reel, Looney Toon, Disney Screen saver, v.v.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới Thiệu

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Sơn La

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Sơn La bao gồm các lĩnh vực: Lĩnh vực nội vụ: Thủ tục Bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự; thủ tục Thẩm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website trung tâm CNTT & Truyền thông qua kênh thông tin nào

Ảnh hoạt động
IMG-7721.jpg IMG-7736.jpg IMG-4292.jpg IMG-7795.jpg IMG-7754.jpg 20170719-092244.jpg
Liên kết nhanh
Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay979
  • Tháng hiện tại268,085
  • Tổng lượt truy cập6,482,665
Hỗ Trợ Online
Soi Keo Bong Da,
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây